Martti Turtola: Luopumisen tuska

Martti Turtola: Luopumisen tuska. Suomen presidentit ja vallasta luopumisen tuska. Tammi, 2018.

 

Turtola on aiemmin kirjoittanut Mannerheimista ja hänen vallanhimostaan ja kyvyttömyydestä lopettaa ajoissa. Nyt joutuvat tähtäimeen kaikki Suomen presidentit. Kirjassa kuvataan Suomen presidentti-instituution kehittymistä. Kunkin presidentin kohdalla kuvataan hänen valtaannousunsa ja uransa ja lopulta vallasta luopuminen. Eri tavat valita presidentti käydään läpi. Suomen presidentin on valinnut eduskunta, valitsijamiehet, edellisen presidentin valitsijamiehet, jotka on kutsuttu uudelleen, eduskunnan myöntämällä jatkoajalla tai suoralla kansanvaalilla. Kirjoittaja käy läpi syyt kunkin vaalitavan valintaan; aina syy ei ole selvä.

 

Turtolan mielestä jotkut presidenteistämme ovat asettaneet oman etunsa maan edun edelle: nämä eivät kirjoittajalta armoa saa.

 

Eräiden presidenttien kohdalla on esiintynyt valtaan takertumista, mutta myös lähipiirin halu jatkaa asianomaisen presidenttitaivalta absurdiuteen saakka.

 

Saamme lopuksi tietää, ketkä presidentit ovat olleet Suomen huonoimmat juuri edellä esitettyjen argumenttien näkökulmasta. Heidät myös asetetaan paremmuus- tai oikeammin huonommuusjärjestykseen.

 

Mikko Airaksinen

Leave a Reply