Mikä niitä riivaa?

Johanna Korhonen:Mikä niitä riivaa? suomalaisen julkisen keskustelun tuska ja eräitä etenemismahdollisuuksia. Kirjapaja 2016.
Toimittaja Korhonen kuvaa kirjassaan suomalaista keskusteluilmapiiriä, jossa puhutaan toinen toisensa ohi, keskustelijat vain toistavat omaa asiaansa millään tavalla vastaväitteisiin reagoimatta. Vastapuolta saa nimitellä miten haluaa.
Korhonen siteeraa amerikkalaista kielitieteilijää George Lakoffia. Lakoff ihmetteli aikanaan ihmistä, joka oli homoliittoja vastaan, vastusti kehitysapua, kannatti aselakien väljentämistä ja rangaistusten koventamista. Mitä yhteistä näillä edes on? Yllättäen Lakoff tajusi, että hänen oma mielipiteensä oli kaikissa kohdissa vastakkainen – mistä hän oli saanut näkemyksensä? Miksi samat asiat kulkevat käsi kädessä molempien osapuolten näkemyksissä?
Lakoff luonnosteli kaksi persoonallisuuden perustyyppiä. Nämä linnoittautuvat näkemyksiinsä eivätkä pysty argumentoimaan keskenään rakentavasti. Suuri osa ihmisiä kuuluu kuitenkin näiden vastakohtien ulkopuolelle, jakaen kummankin osapuolen mielipiteet osittain.
Korhonen ei kirjassaan leimaa huutelijoita, vaan analysoi syitä nykyisenkaltaiselle nettikirjoittelulle. Samalla hän tekee rakentavan ehdotuksen asioiden korjaamiseksi.
Vihdoinkin rakentava puheenvuoro!

Mikko Airaksinen