Caesar

Adrian Goldsworthy: Caesar. Suom. Heikki Tiilikainen, Ajatus 2007.
Goldsworthyn kirja on perusteellinen ja kirjoittaja mielestäni yrittää kuvata tapahtumia aikakauden ja tilanteen ehdoilla, jälkiviisautta vältellen. Caesar on noussut valtavaan maineeseen ajan myötä, syynä lienee hänen kirjansa Gallian sota, joka on tyyliltään ja selkeydeltään yliveto. Goldsworthy olettaa, että Caesar julkaisi sen vuosi kerrallaan populariteettinsa vahvistamiseksi.
Goldsworthyn kirjassa kuvataan tapahtumien tausta pitkältä ajalta ennen päähenkilön syntymää. Näin lukija saa tiedon, mihin tilanteeseen Caesar tuli saapuessaan politiikkaan. Caesar saavutti maineensa Gallian taistelukentillä: erikoista kyllä, hän olisi halunnut saavuttaa sen Balkanilla ja Parthiassa, Gallian tapahtumat vain pakottivat hänet muuttamaan suunnitelmansa.
Goldsworthy jaksaa kuvata taistelun taistelulta, miettiä asioiden merkityksiä ja seurauksia ja oikoa Caesariin tai Rooman sotalaitokseen liittyviä väärinkäsityksiä. Hän ei moralisoi: vankien tappaminen, silpominen tai myyminen orjiksi kului asiaan, toisinaan julmuus taas saattoi ylittää myös tuon ajan sietokyvyn. Kirjoittajan perusteellisuus voi puuduttaa lukijan, ellei hän ole todella kiinostunut aikakaudesta. Esiin tulevat myös päähenkilön kiehtovat vastapelurit: Cicero, Vercingetorix, Kleopatra, Pompeius. Vaikka Caesar oli ristiriitainen hahmo, ei kirjoittaja salaa ihailuaan häntä kohtaan. Gallian sotaa lukiessa voi ihmetellä Caesarin Britannian-retkien mielekkyyttä: niillä oli vähäiset tavoitteet ja tulokset. Goldsworthy kuitenkin kertoo, että ne herättivät valtavasti kiinnostusta ja suosiota, propagandatarkoitus siis täyttyi.
Yksi kirjassa oiottavista väärinkäsityksistä on roomalaisten raskaan keihään, pilumin muoto. Sen terä kuvataan usein virheellisesti, sillä alkuperäinen kuvaus aseesta on tulkittu väärin. Tämä kohta kirjassa huvitti minua, sillä luin kirjaa mökillä. Siellä meillä on seinällä vanha suomalainen karhukeihäs, joka on terältään samanlainen, kun Goldsworthyn kuvaama pilum.
Ja kun Caesar on luettu, voikin seuraavana olla vuorossa saman kirjoittajan Rooman puolesta:sotilaat, jotka loivat Rooman valtakunnan. Siinä upotaan legioonalaisen maailmaan vielä syvemmälle.

Mikko Airaksinen