Fundamentalismi

Tämä paljon kiitosta saanut pieni kirja lähtee liikkeelle järkytyksestä itsemurhapommittajien iskuihin.
”Voit nakata kananmunan junavaunusta missä päin Yhdysvaltoja tahansa ja silti osut varmasti fundamentalistiin”. (H.L.Mencken 1920-luvulla).
Monet ovat sitä mieltä, että sana ”fundamentalismi” on käyttökelpoinen vain alkuperäisessä kontekstissaan, oppina joka vaikuttaa Yhdysvaltain protestanttien joukossa 1900-luvun alusta alkaen. Ruthven pyrkii kuitenkin osoittamaan, että kaikki suuret uskonnot synnyttävät fundamentalismia. Sille on tyypillistä pyhien tekstien lukeminen kirjaimellisesti. Tämä mahdollistaa äkkiväärät tulkinnat. Pyhiä tekstejä voi olla myös uskonnollisen johtajan (paavi, ajatolla) lausumat.
Toinen piirre on kuvitelma muinaisuudesta, jolloin kaikki oli hyvin ja halu päästä samanlaiseen yksinkertaiseen maailmaan. Traditionaalisuus onnistuu kuitenkin myös ilman fundamentalismia: amishit elävät tyytyväisinä maailmassaan, jossa liikutaan hevospelillä, eikä käytetä vetoketjua, häiritsemättä muita. Fundamentalistit sen sijaan pakottavat muita omaan maailmaansa.
Fundamentalismin ja nationalismin suhde on jännitteinen. Yhdysvaltain kiihkoilijat uskovat edustavansa todellista amerikkalaisuutta, vaikka maa on virallisesti ja vanhastaan uskonnoton. Monissa maissa fundamentalisti on nationalistista ja uskonto vain apukeino.
Fundamentalismi kasvaa turhautumisesta nyky-yhteiskunnan moninaisuuteen, liberaaliin teologiaan, ei-uskonnollisiin laitoksiin, tiedonvälitykseen, siihen, että joutuu kohtaamaan muita ihmisiä kuin omia. Syynä kaaokseen pidetään turmeltuneita länsimaita, kolonialismia, feminismiä, evoluutioteoriaa tai mitä hyvänsä. Nykymaailman pluralismia ei kyetä sulattamaan.
Erikoista, että viestintävälineet ovat edistäneet fundamentalismia tuomalla saarnaajan / johtajan köyhän väen koteihin radion, television, VHS-kasetin jne. mukana. Tälle samalle fundamentalismi myös häviää, sillä viestinnän monipuolistuminen tekee mahdottomaksi viestintämonopolien säilymisen.
Suurten uskontojen fundamentalistiset suuntaukset ovat järkyttävän naisvastaisia. Tämä johtuu siitä, että niiden arvot ja pyhät tekstit ovat syntyneet patriarkaalisissa muinaisissa yhteisöissä. Erikoista kyllä, naiset usein kannattavat fundamentalistisia liikkeitä. Syitä esitetään kirjassa monia. Kulttuureissa, joissa miehet hylkäävät herkästi lapsensa, tuntuu perheyhteyttä korostava oppi järkevältä. Maissa, joissa naisen asema on katastrofaalisen huono saattaa tuntua järkevältä hyväksyä aviomiehen ylivalta jonkinlaisen vakauden ja turvan takeena.
Yleensä ottaen fundamentalismin nousu kertoo siitä, että perinteinen uskonnollisuus on epäonnistunut käsittelemään modernia maailmaa.
Kirjan suomennoksesta sen verran, että kääntäjällä näyttää paikoitellen olleen hieman kiire.

Mikko Airaksinen