Maahanmuuttajatyö vuonna 2016

Asiointineuvonta Sellon, Tapiolan ja Entressen kirjastoissa 2016

Asiointineuvonnan suunnittelu aloitettiin huhtikuun alussa ja projekti eteni toimeenpanoon nopealla aikataululla pilottiluontoisesti kesää vasten. Tarkoituksena oli auttaa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden eloa suomalaisessa byrokratiaviidakossa mm. asunnonhaussa, työnhaussa, perheenyhdistämisessä, Kela-lomakkeissa, jne. Toiminta oli alun perin suunnattu keskeisesti oleskeluluvan saaneille. Varsinainen (Lomake)palvelu avattiin sellon, Tapiolan ja Entressen kirjastoissa toukokuun alussa. Toiminta on kattanut myös kaikki loma-ajat. Syksyllä päätettiin muuttaa Lomakepalvelun nimi Asiointineuvonnaksi. Alusta asti tarvittiin omaa tulkkia ja myöhemmin ilmeni, että noin 80 % asiakkaista saa avun ainoastaan arabiaksi. Palvelun onneksi oma henkilökuntamme ja vapaaehtoiset löysivät toiminnan idean ja ottivat toiminnan omakseen vuoden mittaan.

Toimintamme on saanut asiakkailta paljon kiitosta. Pyrimme pitkäjänteisesti ratkaisemaan aina kulloinkin eteen tulevan ongelman tai kysymyksen ja tarvittaessa saamme tukea toisiltamme, organisaatioltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Toiminnan aktiivisuuden taso nousi vuoden loppua kohden. Sekä työtunnit, että asiakasmäärät nousivat ennen saavuttamattomalle tasolle. Alkuperäisestä viidestä päiväpainotteisesta palvelutunnista nostimme aukiolon kuuteen iltapainotteiseen tuntiin ja asiakasmäärät kasvoivat alun keskimääräisestä kahden asiakkaan päivävolyymista keskimääräiseen seitsemään asiakkaaseen päivässä vuoden loppuun mennessä. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisen laadukkaasti tulevaisuus mielessä ja päivänpolttaviin ongelmiin keksitään ratkaisut – Carpe diem – jalat maassa.

Puhumme suomea -kielikahvila Sellossa 2016

Sellon kirjastossa on kokoontunut Puhumme suomea -kielikahvila kesäkuun alusta alkaen kaksi kertaa viikossa tunnin ajan kerrallaan. Kantavana teemana kahvilassa on ollut kielen oppimisen lisäksi kohtaaminen, yhdessä olo sekä keskustelu kahvin, teen ja erilaisten kielellisten, ajankohtaisten sekä yhteiskunnallisten teemojen ympärillä. Kielikahvila on ollut kaikille niin kielen opetuksesta huolehtiville vapaaehtoisille ja kirjastolaisille, kuin opiskelijan roolissa oleville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille yhteisöllisyyden ja voimaantumisen paikka.

Puhumme suomea -kielikahviloita on seitsemän kuukauden aikana järjestetty 53 ja niihin on osallistunut noin 2200 innokasta kielen opiskelijaa. Vapaaehtoisia kielikahvilatoiminnassa on ollut mukana kaikkiaan 13, joista paikalla vaihtelevasti 5-8 henkilöä. Kirjaston henkilökunnasta on kielikahvilaan osallistunut pääsääntöisesti noin 4 henkilöä.

Opi suomea -kahvila toiminta Tapiolassa 2016

Tapiolan kirjastossa kokoontui iloinen ja innokas suomenkieltä opetteleva kahviporukka koko vuoden ajan. Vapaaehtoisten ja kirjastolaisten avulla turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat paneutuivat suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen vuodenkierron mukaan 12 kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa tunnin tai puolitoista tuntia kerrallaan. Kirjasto huolehti kahvista ja pikkupurtavasta sekä teki itse selkeitä yksinkertaisia tekstejä keskustelunavaukseksi ja eri ikäiset suomenkieltä taitavat vapaaehtoiset huolehtivat siitä, että juttu sujui ja nauru raikasi.

Tunnelma oli koko vuoden kannustava iloineen ja suruineen. Kielikahviloita järjestettiin yhteensä 105 ja niihin osallistui 1593 henkeä.

 Matti Kuusela, Anu Kytömäki ja Raisa Alameri

 

Kategoria(t): Ei kategoriaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.