Svensk verksamhet 2016

2016 var för svensk verksamhets del ett år med många nya ansikten eftersom flera av våra medarbetare tog ledigt för att pröva på nya utmaningar för ett år. Vi fick hela tre nya vikarier, Johan, Sissel och Linda. Dessutom kom Lotta till Esboviken så vi kunde börja erbjuda svensk service också där.

Förändringarna medförde att vi försökte fokusera på våra bastjänster och få verksamheten att fungera vid våra bibliotek. Och satsningen lyckades såtillvida att vi kunnat upprätthålla skolsamarbete och sagostunder inom alla områden i Esbo, delta i förändringarna i.o.m.  införandet av flytande samlingar, upprätthålla den svenska hemtjänsten och svenskt språkkafé, fortsätta med materialvalet och samlingsarbete på de större biblioteken samt dessutom ordna och delta i flera evenemang och specialsamarbeten.

Våren

Våren innebar också höjdpunkten inom projektet Med sikte på läsning.

Våra temakassar blev klara för användning i Entressebiblioteket, Hagalunds bibliotek, Sellobiblioteket och Iso Omenas bibliotek. Temakassarna samlar bilderböcker på ett tema och kan lånas som helhet. Dessutom  besökte den populära författaren Mats Wänblad Esbo och tog emot alla 2:a klassare i staden under två dagar vid Sellobiblioteket och Iso Omenas bibliotek. Evenemanget var omtyckt och eleverna fick lyssna på hur det är att vara en författare samt jobba med Wänblad för att skapa en alldeles egen berättelse.

För de yngre barnen och daghemmen deltog vi traditionsenligt i Nordens dag med ett samarbete mellan oss, Svenska bildningstjänster och barnträdgårdslärarutbildningarna vid ÅA och HU. Studeranden fick som del av sin utbildning ordna planerade sagostunder hos oss för inbjudna daghemsgrupper. Dessutom deltog vi i Svebi:s arrangemang Berätta, leka, läsa, där Daghemmen tillsammans med musikerna Charlotte & Anders Wihk arbetade kring bilderböcker. Arbetet avslutades med musikföreställningar på flera bibliotek och utställningar skapade av daghemsbarnen.

Under våren hann vi också med mycket annat. Allt från en inspirationseftermiddag för förskolepedagoger kring mediekunskapsspelet Apparatön till en pensionärskväll i Gäddvikens bibliotek var vi pratade om både böcker och bibliotekets tjänster, inför en fullsatt sal intresserade svenska pensionärer.

Under sommaren deltog svensk verksamhet tillsammans med bokbussen Välkky som vanligt i den stora svenska folkfesten, Kulturen vid Ån.

Hösten

Hösten inleddes med att vi för andra året i rad inom Helmet-regionen delade ut en bokgåva åt alla förstaklassare i samarbete med Wahlströms förlag. Årets bok var Hundtjuven av Suzanne Mortensen. Svensk verksamhet deltog också tillsammans med Helsingfors stadsbibliotek och LL-centrum i bokmässan i Helsingfors med en bibliotekscykel och ett bokprat om lättläst litteratur för högstadiet. I september utökades också vårt skolsamarbete till att innefatta gymnasier och ett samarbete med Mattlidens gymnasium kring informationssökning och källkritik startades.

Till höstens traditioner hör också att vi deltog i Nordiska biblioteksveckan genom att ordna Kura gryning sagostunder på flera bibliotek hållna av barnpedagogikstuderanden vid HU samt Kura skymning där  Pohjola-norden i Esbo r.f. ordnade: Krigsbarn40 -”Från bomber till sockerdricka” en tillstälning kring finska krigsbarn under kriget.  Under Nordiska biblioteksveckan ordnade vi även utställningar i Sellobiblioteket och Entressebiblioteket i samarbete med Svebi. Det var skulpturer skapade av 8:e klassister från Esbos tre svenska högstadium tillsammans med Esbo bildkonstskola.

Årets Kirjareppu, som iår hölls i Esbo fick också ta del av svensk nyutkommen barnlitteratur presenterad av Svensk verksamhet.

Mot årets slut ordnades flera evenemang med koppling till jul. I Sökö bibliotek fick en språkbadsgrupp ta del av en interaktiv sagostund med julen som tema. Barnen, utklädda till musungar fick allt från saga, dans och sång till pepparkaksbak och skattjakt under en rolig och uppskattad sagostund.

Också i Hagalund var julen händelserik och det ordnades pepparkakstävling för Vindängens skola. Eleverna skulle dekorera var sin pepparkaka och vinnaren publicerades t.o.m. på bibliotekets hemsida.
Dessutom besökte såklart Lucia Hagalunds bibliotek, liksom också Sellobiblioteket, Entressebiblioteket och Iso Omenas bibliotek. Ett alltid uppskattat och välbesökt evenemang. Året avslutades med att vi pånytt inledde samarbete med den svenska ungdomsverksamheten i Esbo för att planera en ny turné av Jag mobbar inte-bussen i januari.

Så gick året 2016 mot sitt slut och de svenska kunderna fortsatte att visa uppskattning av vår verksamhet genom ivrigt deltagande i samarbeten och evenemang. Dessutom gick utlåningen av det svenska materialet upp 0,67% jämfört med 2015. Så det var på många sätt ett livligt år för svensk verksamhet.

Mikael Gros

Kategoria(t): 2016, Svensk verksamhet Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.