VENÄJÄNKIELINEN KIRJASTO VUONNA 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Venäjänkielisen kirjaston vuosi oli dynaaminen ja antoisa. Palveluita tarjottiin venäjänkielisen väestön lisäksi myös muille venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Palveluiden on tarkoitus edistää monikulttuurisuutta ja parantaa venäjänkielisen väestön integraatiota, sekä muun väestön tutustumista venäjän kieleen ja kulttuuriin.

Venäjänkielisen kirjaston palvelut ja kokoelma Sellon kirjaston kautta ovat näkyvillä pääkaupunkiseudun HelMet-tietojärjestelmässä ja sen kautta helposti asiakkaiden tavoitettavissa. Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen yhteistyö toimii tukena myös venäjänkielisen kirjaston toiminnassa.

HelMet- yhteistyövoimin venäjänkieliset kirjastosäännöt on päivitetty ja julkaistu sekä paperisena että verkkoversioina, lasten lukudiplomitoimintaa kehitetty ja saatu toimimaan ja HelMet.fi:n venäjänkielinen versio elää ja päivittyy.

 

TAPAHTUMAT

Vuoden aikana on järjestetty yksittäisiä ja sarjatapahtumia sekä aikuisille että lapsille, venäjänkielisinä ja monikielisinä versioina. Yhteistyökumppanit ja asiakkaiden oma aktiivisuus ja osallistuminen tapahtumien järjestelyihin ja ideointiin on tärkeä osa Venäjänkielisen kirjaston tapahtumatuotannossa. Tapahtumat toimivat sisällöntarjoilun lisäksi myös vahvana kirjaston markkinointikeinona. Monet uudet asiakkaat saivat tietoa kirjastosta ja sen monipuolisesta palvelusta juuri tapahtumien kautta.

Venäjänkielinen kirjasto oli upealla osastolla esillä Kirjamessuilla. Messuista on oma kirjoituksensa Espoon kaupunginkirjaston blogissa: http://lukijanvastuulla.kirjasto.ws/?p=578 Oli selvästi havaittavissa, että messujen venäjänkielinen yleisö etsi messuilta nimenomaan sellaisia ständejä, joilla oli venäjänkielisille suunnattuja palveluita. Siten vedimme puoleemme juuri niitä asiakkaita, joita halusimmekin. Kirjastolla oli hyvät yhteistyökumppanit ja koko tapahtumasta ja kaikin puolin hyvä mieli ja hyödyllinen olo. Kirjamessujen ohjelmaan mahtui kulttuurin kirjoa laajasti musiikista lähtien: Kirjamessut 6F79_OHJELMA-FIN

24890520106_6541e7880d_z

Suomen Roerich –kulttuuriyhdistyksen tapahtumassa 26.3. tutustuttiin taiteilija Nikolai Roerichin tuotantoon ja hänen suhteestaan Suomeen ja Akseli Gallen-Kallelaan. Illan aikana myös kuultiin aiheeseen liittyviä runoja ja musiikkia.

Roe

Totaalinen sanelu -tapahtuma oli Sellossa 18.4. Sanelun idea on kiinnittää huomiota hyvänlaatuiseen venäjänkieliseen kirjoitustaitoon, saada ihmisiä pohtimaan omaa kirjoitustaitoa ja herättää kiinnostusta taidon kehittämiseen. Totaalinen sanelu on  kansainvälinen sanelutapahtuma, joka järjestetään vuosittain maailman eri paikoissa samana päivänä. Tänä vuonna tekstin oli kirjoittanut Jevgeni Vodolazkin, venäläinen kirjailija, filologian tohtori ja muinaisvenäläisen kirjallisuuden ekspertti. Totaalinen sanelu sai paljon huomiota ja kiinnostusta, osallistujia oli yli 70 ihmistä koko pääkaupunkiseudun alueelta, joista osa tuli Selloon ensimmäistä kertaa. Asiakkaat toivovat Sanelun järjestämistä joka vuosi.

tot

Sellon kirjastossa on järjestetty kaksi kertaa kuukaudessa venäjänkielinen kielikahvila sekä Sellon ja Entressen kirjastoissa tietotekniikkaopastusta venäjäksi Irina Golyshevan, Dmitry Zherbinin ja Olga Bykovan voimin.

Sellon venäjänkielisen lasten musiikkikerhon vetäjä Vera Kruglik on pitänyt konsertteja Iso Omenassa, Entreessä, Tapiolassa ja Sellossa.

Kirjastossa käy paljon venäjänkielisiä ryhmiä, joille opastetaan tai esitellään venäjänkielisen kirjaston palvelut.

Sergei Loikon kirjaesittely oli Sellon kirjastossa 27.11. Oktava ry:n kanssa yhteistyössä järjestettiin venäjänkielisiä laulelmakonsertteja Sellossa ja Entressessä noin kahden kuukauden välein.

Lokakuusta lähtien aloitettiin venäjänkielinen lukupiiri, jossa keskustellaan venäjäksi nykykirjallisuudesta.

ekalukupiiri

Kirjasto Omenan venäjänkielinen joulujuhla houkutteli noin 80 osallistujaa. Tapahtuman järjesti ansiokkaasti Jelena Hänninen.

 

LAPSILLE JA NUORILLE

Koko vuoden aikana Sellon kirjaston tiloissa järjestettiin noin 70 venäjänkielistä tai venäjän kulttuuriin liittyvää lapsille, nuorille ja perheille suunnattua tapahtumaa, joihin osallistui noin 1500 ihmistä. Säännölliset viikoittaiset tapahtumat ovat suosittuja: musiikkikerho (noin 500 osallistujaa yhteensä) ja lasten lorutuokiot (noin 250 osallistujaa yhteensä). Sen lisäksi Venäjänkielinen kirjasto on tukenut vastaavaa toimintaa Sellon kirjaston tilojen ulkopuolella neuvomalla ja markkinoimalla.

Yksittäisiä lastentapahtumia on järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa tai liitettiin isompaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi historiallinen luentosarja nuorille Espoon kouluyhteystyössä (noin 100 osallistujaa Sellon kirjastossa, 50 Entressen ja 50 Iso Omenan kirjastoissa), äitienpäivän konsertti musiikkikoulun Kulkuset- päätöstilaisuutena (noin 60 osallistujaa) ja Perhelauantai Kirjamessujen oheistapahtumana Sarjakuvakeskuksen ja Pelikan- lasten ja nuorten yhdistyksen kanssa (noin 70 osallistujaa).

Vaikka monet tapahtumat ovat ensisijaisesti suunnattu venäjänkielisille ja venäjän kielen osaaville, se ei sulje pois muita kiinnostuneita ja tapahtumiin osallistuivat myös muita kuin venäjänkielisiä asiakkaita. Sen lisäksi venäjänkielinen toiminta on integroitu muihin lasten tapahtumiin, kuten esimerkiksi monikielisiin työpajoihin ja läksykerhotoimintaan.

Kouluyhteistyö

Kouluyhteistyöhön on panostettu tarkemmin ja järjestelmällisemmin tänä vuonna. Tarkoituksena on rakentaa toimivaa yhteistyötapaa venäjänkielen äidinkielen opettajien kanssa sekä Espoossa (käytännössä), että Helsingissä ja Vantaalla (konsultointi ja materiaalit).

Sellon kirjastossa on vieraillut noin kymmenen eri-ikäistä venäjänkielistä koululaisryhmää, joille oli järjestetty kirjasto-opastusta ja kirjavinkkausta (yhteensä noin 200 lasta). Toukokuussa Sellon kirjastossa vieraili nuorten ryhmä, jossa oli Suomessa asuvien venäjänkielisten nuorten lisäksi myös nuoria Pietarista. Kyseinen kahden maan välinen koulutoiminta on toteutettu jo muutama vuosi Espoon kouluopettajien aloitteesta ja kirjastolla on tarkoitus tukea venäläis-suomalainen vastavierailu, joka tapahtuu vuosittain keväällä.

Kaksi espoolaista kouluryhmää (noin 40 koululaista) vastaanotettiin myös Helsingin kirjamessujen aikana messukeskuksessa, jossa Venäjän Leningradin alueen lastenkirjaston yhteistyössä pidettiin lasten nykykirjallisuustilaisuutta ja lapset tapasivat venäläisiä lastenkirjailijoita.

Kouluyhteistyössä on tehty tiivis työskentely venäjänkielen opettajien kanssa, johon kuuluu opettajien kirjasto-opastusta ja lasten kirjallisuusvinkkausta. Keväällä ja syksyllä oli järjestetty tiedonhaku- ja kirjastokäyttö-opastusta Espoon opetusviraston yhteistyössä. Kevään opastuksessa osallistuivat myös muut oman äidinkielen opettajat. Osallistujia oli noin 40 kevään opastuksessa ja 6 (eli kaikki Espoon venäjän kielen äidinkielen opettajat) syksyllä.

Espoon kouluissa järjestetään erikseen maahanmuuttajaoppilaiden vanhempainillat, jossa on helppo tavoittaa juuri venäjänkieliset vanhemmat. Syksyllä ensimmäistä kertaa venäjänkielinen kirjastonhoitaja (Katia Shklyar) on käynyt vanhempien illalla Tiistilän koulussa, jossa kertoi kirjaston venäjänkielisistä palveluista, sekä lukudiplomien käyttötavoista. Tarkoitus on tehdä vanhempien vierailuja säännöllisemmin ja tavoittaa venäjänkielisten lisäksi myös muita maahanmuuttajataustaisia vanhempia, jolloin kirjastoista vierailuun lähtisi eri kielten osaajia.

Tärkeä osa kouluyhteistyössä on venäjänkielinen lukudiplomi-toiminta.

Lukudiplomi

Lukudiplomi.net– sivusto on päivitetty ja sinne on saatu kokonainen venäjänkielinen versio, koululaiset käyttävät listoja aktiivisesti.

Venäjänkielinen lukudiplomitoiminta saa julkisuutta myös kansainvälisesti IFLA konferenssissa Kapkaupungissa.

 

KAUKOPALVELU

Verrattuna vuoteen 2014, kaukopalvelun lainojen määrä kasvoi 1084 niteen verran. Se tarkoittaa 809 lähetettyä pakettia. Uusia asiakkaita tuli 123 ja asiakkuuksia on yhteensä 311 vuodenlopussa. Lasten aineistoa lainataan enemmän kuin aiempana vuonna.

Toimintatavat ovat muotoutuneet ja palvelu tunnetaan yhä paremmin. Markkinoinnissa osallistuminen Kirjamessuille varmasti näkyy tulevana vuotena!

 

VERKKOPALVELUT

HelMet.fi venäjäksi

Marraskuussa HelMet.fi:n verkkokirjaston venäjänkielinen versio on täyttänyt vuoden. HelMet.fi:n koostuu sekä suhteellisesti staattisesta sisällöstä (kuten kirjastosääntöjä ja palvelujen käyttö-ohjeita), että dynaamisesta (kuten tapahtumien ilmoituksia, juttuja uusista ja mielenkiintoisista palveluista, kirjavinkkejä. sisällönavaavia tekstejä ja henkilökunnan esittelyitä), käännöksistä ja omista jutuista.

Venäjänkielisen version laadukas ja monipuolinen ylläpito vaati suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä HelMet-kirjastojen venäjänkielen osaajien välillä. Sivuston ensimmäisen toimintavuoden aikana oli rakennettu toimintatapa ottaen huomioon resurssien rajattu määrä: laadittu julkaisukalenteri, jaettu käännösvastuut, järjestetty työryhmän tapaamiset (noin neljä vuodessa), sekä venäjänkielisen version päävastaavan säännöllinen osallistuminen HelMet.fi- toimituskunnan tapaamisiin. Pääsääntöisesti venäjänkielisten sisällöntuottajien yhteistyötä tehdään verkon kautta. Sivuston keskeiset sisällöntuottajat: Natalia Essina (Helsinki, Munkkiniemi), Dmitry Zherbin (Espoo, Sello), Olga Bykova (Espoo, Entresse) ja Katia Shklyar, päävastuu (Espoo, Sello).

Kaikki jutut ja sivujensisältö tehdään HelMet.fi:n arvojen mukaan (Laadukkuus, Positiivinen kulmikkuus, Moniääninen sivistys ja Yhteisöllisyys). Venäjänkielinen versio (samoin kuin ruotsin ja englanninkielinen) ei ole täsmälleen samaa kuin suomenkielinen, juttujen aiheet kehitetään asiakkaiden tarpeiden nähden ja mahdollisesti asiakkaiden kanssa.

Sivuston käyntitilastot

HelMet.fi:n palvelimeen on haettu lisää tilaa, koska käynnit ovat huomattavasti nousseet. Yhtenä syynä on myös venäjänkielisen version julkaiseminen.

2015:n vuoden aikana HelMet.fi:n venäjänkielinen osio sai 25 802 käyntiä/ 95 766 sivulatauksia (vrt. englanninkielinen versio – 99 475 käyntiä/ 222 130 sivulatausta, ruotsinkielinen versio – 83 894 käyntiä/ 145 807 sivulatausta).

snoob rus

 

Eniten käyntejä saatiin sivustolle isompien tapahtumien yhteydessä (Totaalinen sanelu huhtikuussa ja Kirjamessut ja oheistapahtumat lokakuussa).

Suurin osa kävijöitä kirjoittavat suoraan web-osoitteen (8 131 käyntiä), toiseksi suuri ryhmä päätyy sivuille hakukoneiden kautta (5 437 käyntiä), sekä sosiaalisen median kautta (Facebookista – 723 käyntiä, Vkontaktesta – 409 käyntiä).

Venäjänkieliset Top5- sivut pääsivun jälkeen:

1 Sellon kirjaston tapahtumasivu (2 624 käyntiä). Vrt. englanninkielisen sivun kävijät suosivat enemmän Kirjasto 10:n tapahtumasivua.

2 Lasten sivuilla Tunnista luotettava tieto, suomenkielisen artikkelin käännös (889 käyntiä)

3 HelMet- kirjastojen yhteinen tapahtumasivu (789 käyntiä)

Asiakkaita kiinnostaa myös e-kirjaston ja e-palvelujen käyttöohjeita ja ylipäänsä kirjastonsääntöjä (vastaavasti suosiossa on myös englanninkielisessä versiossa), sekä sisällönavaukseen liittyviä artikkeleita, kuten kirjavinkkausta ja suosituslistoja (kuten esimerkiksi artikkeli Venäjän nykykirjallisuudesta, 656 käyntiä).

Vuonna 2016 on tarkoitus panostaa enemmän sisällönavausartikkeleihin ja kannustaa asiakkaita kirjoittamaan omia vinkkausjuttuja.

Tarkempia käyttötilastoja näet näistä koosteista:

HelMetRU-käynnit 1.1.-31.12.15

HelMetRu-sisääntulot_1.1.-31.12.15

HelMet.fi:n venäjänkielisen version lisäksi kirjasto on verkotoiminnassa myös sosiaalisessa mediassa, jossa tällä hetkellä toimivat kaksi kanavaa Facebookissa ja Vkontaktessa.

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Vuonna 2015 Venäjänkielisen kirjaston toiminta on esitelty IFLA- konferessisa (Lukudiplomit), Sellon kirjasto ja venäjänkielinen toiminta (ja myös Suomen kirjastokonsepti) sai huomiota Library planet- TVohjelmassa (Moskova), Suomalais-Venäläisen kulttuurifoorumin kautta on suunnitelmissa yhteistyö Viipurin kirjaston kanssa.

 

Teksti ja kuvat:

Juha Kortesluoma, Katia Shklyar, Inna Vunukainen, Dmitry Zherbin, Sirpa Sulkava ja Oili Sivula

 

Как пройти в библиотеку?

Или точнее «А где находится Русскоязычная библиотека?» – вопрос, который задавали чаще всего посетители стенда Русскоязычной библиотеки на Хельсинкской книжной ярмарке в октябре 2015. На стенде были также представлены фонд «Культура» и общество «Финляндия-Россия».

Русскоязычная библиотека начала свою работу в январе 2013 в стенах библиотеки «Селло» (Эспоо). Услуги и фонды Русскоязычной библиотеки интегрированы в общую систему библиотек Столичного региона HelMet, что, с одной стороны, облегчает доступ к русскоязычным услугам и ресурсам всех жителей региона, но с другой – немного путает.

О том, каким был 2015 год для Русскоязычной библиотеки читайте на русском языке на сайте Helmet.fi.

Kategoria(t): 2016, Leppävaaran alueen kirjastot, Venäjänkielinen kirjasto, Verkkopalvelut Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

1 Response to VENÄJÄNKIELINEN KIRJASTO VUONNA 2015

  1. Päivitysilmoitus: LEPPÄVAARAN ALUEEN VUOSI 2015 | Kirjasto toimii ja kertoo

Kommentointi on suljettu.